Licht therapie (fotobiomodulatie) als oplossing voor post COVID problematiek?

covid laser Jun 07, 2021

Licht therapie (laser) als oplossing voor post COVID problematiek.

“Behandelen jullie ook wel mensen die te maken hebben gehad met COVID?” Hoezo? is mijn antwoord. “De reden waarom ik dit vraag is omdat jullie toch mensen met hersen problemen helpen?”

Dit is op dit moment een bijna dagelijks terugkerende vraag geworden, in onze praktijk die voornamelijk gericht is op het helpen van mensen die met hersentrauma te maken hebben. Ook een teken aan de wand dat het gehad hebben van een zware variant van COVID, niet ophoudt wanneer het virus en de (zeer) ernstige gevolgen uit het systeem zijn verdwenen.

In dit artikel deel ik een aantal opmerkelijke feiten die uit onderzoeken naar voren zijn gekomen en laat ik zien dat er ook licht (letterlijk) aan de horizon schijnt voor de groep die met aanhoudende problemen na COVID kampt. Ook deel ik een interessante ontdekking die bij nader onderzoek ook nog eens ondersteund wordt door recente publicaties.

Waar hebben we mee te maken na COVID?

Bijna iedereen die recent of in het verleden echte griep (dus geen verkoudheidje) heeft gehad, weet dat er meestal een staartje aan de griep periode zit, variërend van vermoeidheid, kortademigheid, spierijn en duizeligheid bij inspanning, om maar een aantal veel voorkomende verschijnselen te noemen. Deze verschijnselen houden soms wel tot een aantal weken of maanden aan Zo ook bij de een groot percentage van de groep die echt ziek zijn geweest door het COVID 19 virus. Een onbekend percentage van de mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of ernstig ziek zijn geweest zal te maken krijgen met aanhoudende gevolgen van deze griep. Er zijn inmiddels onderzoeken gepubliceerd die laten zien dat 3-4 maanden na terugkeer in de thuissituatie er nog steeds sprake is van serieuze aanhoudende klachten. Dit is het geval bij 80% van diegenen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

- Niet specifieke pijnklachten en fysieke ongemakken

- Moeite met de ademhaling

- Hartkloppingen

- Gewricht en pijn en pijn rond de borstkas

- Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd

- Vermoeidheid

- Verslechterde en afwezigheid van reuk

Daarnaast zijn er ook meer serieuze klachten als:

- Long hypertensie (waarbij het hart te hard moet werken omdat de long functionaliteit is veranderd)

- Fibrose in de longen

- Vocht en ontstekingen rond het hart

- Neurologische en neuro psychiatrische problemen als een ontregeld autonoom zenuwstelsel,

- Myalgische encephalopathie/chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie etc,

- Auto immuun problematiek die getriggerd is of verergerd is door COVID

Om nog maar niet te spreken over de onbedoelde zij effecten van de maatregelen die genomen zijn om COVID in te dammen, vooral voor de kwetsbare groepen (zoals de ouderen, degenen met diabetes, kanker, pre existerende verhoogde ontstekingsgevoeligheid etc.). Minder sociale contacten

en het niet kunnen uit oefenen van beweging in welke vorm dan ook heeft vervelende consequenties die juist het immuun systeem verder verzwakken en de veerkracht om ziekte te weerstaan verder te verzwakken.

Onderzoekers laten zien dat, zonder in al te grote details te treden, er een aantal hoofdoorzaken zijn waardoor er nog steeds sprake is van aanhoudende klachten:

- Er is nog steeds sprake van een verzwakte of juist te sterke aanhoudende immuun reactie

- Er is sprake van een aanhoudende te hoge ontstekings waarde in het lichaam

- Het mitochondrale (energie fabriekjes op cel niveau) systeem is verzwakt en functioneert niet meer naar behoren

- En een afgenomen diversiteit en verzwakt microbioom (het oerwoud in je buik van goede en slechte darmbacterieen, virussen, schimmels etc.) in het maag darm stelsel.

Mijn interesse was inmiddels gewekt door deze vraag.

We hadden namelijk al een aantal mensen in onze praktijk gezien die, en te maken hadden met de gevolgen van een of meerder hersenschuddingen, en met de gevolgen van COVID. Onder de aanhoudende klachten waren niet allen luchtweg problemen en nog sterkere vermoeidheid (dan die al aanwezig was door de hersenschuddingen) maar ook hoofdpijnen, niet meer goed na kunnen denken, constante “brain fog” om een aantal te noemen.

Omdat wij routine matig gebruik maken van zogenaamde lage intensiteit therapeutische laser (ook wel fotobiomodulatie genoemd) om de gevolgen van hersentrauma te verminderen, leek het een goed idee om deze ook in te zetten voor de longproblemen na COVID. Dit was niet zomaar een opwelling maar een logische gedachte wanneer je kijkt naar de steeds uitbreidende literatuur die verschijnt over het gebruik van lichttherapie bij bijvoorbeeld long problemen.

Tot onze grote verbazing had het gebruik van laser in combinatie met andere methoden om hersenfunctie verbeteren, waaronder ademhaling technieken, het optimaliseren van de energiehuishouding (zie ook “hoe verbeter ik mijn energie”video), meer dan het verwachte effect. Het herstel van vermoeidheid en de longklachten en het algeheel welbevinden na COVID leek wel in een stroom versnelling te komen. Enigszins verbaasd over dit toch wel onverwachte resultaat (aanhoudend problemen na COVID verdwijnen meestal niet zo eenvoudig) besloot ik in de onderzoeken die voorhanden zijn te duiken om meer inzicht te krijgen.

Dit is de opmerkelijke conclusie die wetenschappers die op zoek zijn naar methoden (pharmaceutische toepassingen of specifieke therapie etc.) die herstel tijdens en na COVID trekken:

Eigenlijk zijn er geen of maar zeer weinig gerichte toepassingen tijdens en na COVID om het herstel te bespeodigen, anders dan het aanpassen van leefstijl, het zorgvuldig weer opbouwen van activiteit en het beheersbaar maken van ernstige long, hart, nier gevolgen etc. met medicatie. Een toepassing blijkt echter verrassende effecten te hebben om de ernstige immuun reacties en complicaties te dempen en reguleren, zonder dat er sprake is van bijwerkingen: Het gebruik van rood en infra rode laser (fotobiomodulatie). Bingo!… Dat is dus waarschijnlijk de reden waarom de laser behandeling bij onze clienten zoveel positief effect lijkt te hebben.

Bij verder onderzoek (ik wist best al wel veel af van de effecten van laser) viel mijn mond soms letterlijk open van verbazing:

Niet alleen heeft FBM effect op het reguleren in positieve zin van het immuun systeem, het dempen van neuro inflammatie in de hersenen, het bevorderen van spierkracht en herstellend vermogen van spieren, ook kan de maag darm flora en de aanwezigheid van goede darm bacteriën (wat weer middels de nervus vagus -een hoofdonderdeel van het

parasympathische zenuwstelsel een dempende werking op ontstekingsreacties heeft) worden bevorderd door het gebruik van lage intensiteit laser zonder de gebruikelijke bijwerkingen. (Kijk ook naar de andere positieve effecten die het gebruik van therapeutische laser of te wel lichttherapie heeft in het onderstaande overzicht).

Met name rood en infra rode laser (de sterk gebundelde vorm van rood en infra rood licht) werken sterk op onderdelen die lichtgevoelig zijn, in de energiefabriekjes die aanwezig zijn in al onze lichaamscellen (de zogenaamde mitochondrien) er is onder andere een positief effect op de doorbloeding, het dempen van negatieve immuunreacties, het activeren van stamcellen (zonder negatieve bijwerkingen) om een aantal effecten te benoemen.

Naast het verbeteren van energiehuishouding , de regulering en het optimaliseren van het immuun systeem, ondersteuning van herstellend vermogen, het dempen van aanhoudende hoge ontstekingswaarden en het verbeteren van de microflora in onze darmen, door bijvoorbeeld leefstijl veranderingen (slaap is de belangrijkste factor, voeding, beweging, voldoende hydratie -water-) wordt het nog duidelijker hoe belangrijk licht is voor ons (rood en infrarood maken ook deel uit van het lichtspectrum) ziet het er naar uit dat lichttherapie in de vorm van therapeutische laser een belangrijk hulpmiddel kan zijn in het verbeteren van de situatie na een COVID besmetting met ernstige acute en aanhoudende gevolgen.

In volgende artikelen ga ik in op het verbeteren van de energie huishouding, slaap, hydratie het opbouwen en de effecten van beweging) na COVID.

Arjan Kuipers

https://www.brainandspine.rehab/post-covid-klachten

Wetenschappelijke referenties

Bekijk hier de wetenschappelijke referenties betreft dit onderwerp. 

Wetenschappelijke referenties

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.