Wat kan je doen wanneer je te maken hebt met aanhoudende klachten na een hersenschudding?

Ontdek hieronder waarom je nog steeds te maken hebt met de gevolgen van een hersenschudding. Daarnaast leer je over de nieuwste inzichten en verbeterde methoden om meer te kunnen herstellen na een hoofdtrauma.

Boek Gratis Screening
 

 

Introductie

Wanneer je te maken hebt met een hersenschudding dan gaan de klachten die je hebt meestal binnen een aantal dagen of weken weer over. Echter kan het ook zijn dat je tot de 15-30% behoort waar klachten wel aanhouden. Dit kunnen klachten zijn als:

 • Hoofdpijn
 • Mentale en fysieke vermoeidheid
 • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
 • Sneller overprikkeld raken
 • Slaapproblemen
 • Moeite met nadenken en/of de concentratie
 • Oorsuizingen
 • Duizeligheid (onder andere houdingafhankelijke draaiduizeligheid BPPD)
 • Evenwichtsproblemen
 • Problemen met de motoriek
 • Onvoldoende focus met zien
 • Afwijkende oogbewegingen (zoals het kunnen volgen met de ogen en het snel van punt naar punt gaan

Post commotioneel syndroom

Wanneer klachten na een hersenschudding of hoofdtrauma aanhouden na een aantal weken wordt dit ook wel een postcommotioneel syndroom genoemd.

Hoewel er meestal geen aantoonbare schade wordt aangetroffen op bijvoorbeeld een scan na een hersenschudding, weten we uit onderzoek met gespecialiseerde scan apparatuur, dat er vaak op microscopisch (cel  niveau) wel degelijk schade of disfunctie (minder goed functioneren) op kan treden. Ook weten we dat er vaak microscopisch letsel op kan treden in de lange banen die via de hersenschors naar de rest van het lichaam lopen.

Steeds meer bekend over onderliggende oorzaken

Daarnaast toont onderzoek aan dat er diverse netwerken zijn die extra kwetsbaar zijn bij een hersenschudding. De wijd vertakte netwerken die met het evenwicht, lopen, ruimtelijke oriëntatie en oog functionaliteit te maken hebben zijn daar een voorbeeld van. Met andere woorden, dat er niet direct aantoonbare beschadiging is wil helemaal niet zeggen dat er niets is veranderd. Dit wordt nog eens verder onderstreept door functionele MRI onderzoeken en hoge intensiteit EEG metingen waarmee hersen activiteit kan worden gemeten. Deze metingen blijken vaak in hoge mate afwijkend te zijn, ondank dat standaard beeldvorming niets laat zien (Dit wordt bijvoorbeeld onderstreept door het werk van Dr. Daniel Amen van de Amen Clinics).

Waarom standaard onderzoek vaak niets oplevert

Wat ook belangrijk is om te realiseren is dat standaard onderzoek in bijvoorbeeld een ziekenhuis, primair is gericht op het uitsluiten van grote aantoonbare schade (die er meestal dus niet is) en vaak niets bijzonders oplevert. Deze onderzoeken zijn niet ingesteld op het detecteren van kleinere functionele afwijkingen in bijvoorbeeld de evenwichtsintegratie, oog functionaliteit of stabiliteit van het bewegingsapparaat.

Hoe wordt er in de regel omgegaan met aanhoudende problemen na een hoofdtrauma?

In Nederland en omliggende landen wordt op de volgende manier gerevalideerd of getraind na een hersenschudding. Je leert: omgaan met je beperking, het vermijden van prikkels, hoe je je dag in kunt delen, hoe je je conditie weer op peil kunt brengen enzovoort.

Wat er dus (vaak) niet gedaan wordt, is dat je bewust getraind wordt op de zwakkere gebieden en functie die er in de hersenen ontstaan staan. Deze zijn voor iedereen uniek, en vragen dus om een individuele aanpak. Om op gang te komen of om terug te keren naar de thuis of werk situatie na een post commotioneel probleem is standaard revalidatie training heel goed, maar het werkelijk onderliggende probleem wordt er meestal niet mee aangepakt, en dus blijven er problemen bestaan.

Nieuwe aanpak

Veel Nederlanders die te maken hebben gehad met een aanhoudende klachten na hoofdletsel besluiten daarom steeds vaker om naar gespecialiseerde klinieken als Cognitive FX, in Utah, te gaan.

Waarom heeft de nieuwe aanpak meer effect?

Waarom? Omdat ze in deze klinieken meer gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van hersen revalidatie. In deze klinieken wordt er bijvoorbeeld wel eerst  gekeken met functionele MRI en of hoge intensiteit EEG metingen waar de functie in de hersenen is verstoord. Vervolgens worden de zwakkere hersengebieden met een week lang durend intensief programma gestimuleerd, onder andere met multi-tasking training. Deze aanpak blijkt in veel gevallen (met name bij lichte tot matige klachten na een hersenschudding) goed aan te slaan en tot blijvende verbetering te leiden.

Deze aanpak is echter te intensief wanneer je te maken hebt met een combinatie van fysieke en cognitieve problemen of met een matige tot zware hersenschudding. Er moet te veel in een te korte tijd worden gedaan.

Je hersenen hebben het vermogen om een leven lang te herstellen.

Wetenschap laat gelukkig steeds vaker zien dat het wel degelijk mogelijk is om je hersen en lichaamsfunctie verder te verbeteren na bijvoorbeeld een hersentrauma. Dit is gebaseerd op het zogenaamde neuroplasticiteit principe, het vermogen van je hersenen om te veranderen, zelfs bij beschadiging.

De sleutel hierbij zijn intensiteit

en herhaling van de stimulatie die je aan de hersenen geeft (bijvoorbeeld beweging, visuele, auditieve, reuk stimulatie) Verder is het van belang dat training die je krijgt om functie terug te winnen, zo specifiek mogelijk is en zo min mogelijk gebruik maakt van het compensatie vermogen van je zenuwstelsel na een ongeval (hierbij lijkt het alsof je taken voor elkaar krijgt op de oude manier maar dat wordt dan gemaskeerd door het vermogen van je om de taken op een andere manier te doen).

Waarom zijn wij in ons Brain and Spine Rehab centrum zo gepassioneerd

om de gevolgen van hersenschudding nog beter aan te pakken?

Arjan Kuipers heeft van zeer  dichtbij bij zijn moeder gezien wat voor gevolgen meerdere milde tot zware hersenschuddingen op je leven kunnen hebben. Bij zijn moeder resulteerde dit in een jarenlang gevecht om over de gevolgen, van de hersen stam migraines die na haar ongelukken ontstonden, heen te komen.

Omdat er in de jaren tachtig en negentig nog zeer weinig bekend was over wat er werkelijk gebeurd na een ongeval met het hoofd werden de klachten vaak lacherig weg gedaan of er werd gezegd u moet er maar mee leren leven.

Dit is de reden (naast de zoektocht van Arjan’s business partner Linda Radestad om haar spraak en vermogen om haar linker arm en been terug te krijgen na een zeer groot herseninfarct) waarom we zo betrokken zijn bij het vinden van betere oplossingen na een of meerdere hersenschuddingen.

Arjan koos om deze reden om chiropractie aan het AECC university college in Engeland te studeren en zich daarna verder te specialiseren in de klinische toepassing van neurowetenschappen (functionele neurology).

Hoe het met Arjan’s moeder ging?

Een van Arjan’s professoren (professor F.R. Carrick) herkende de onderliggende problematiek waardoor steeds verder herstel van de desastreuze aanvallen die zijn moeder vaak wekelijks had, te bewerkstelligen.

Wat we voor jou kunnen betekenen

Als je wilt weten wat we voor jou kunnen doen, en hoe we met de nieuwste inzichten en onderzoeksapparatuur, voor veel lagere kosten, vaak wel de volgende stap in je herstel na een hersenschudding kunnen bewerkstelligen ga je naar de beschrijving van het Brain.rehab protocol programma waar wij mee werken.

Bekijk hier de masterclasses over de gevolgen van hersenletsel

Bekijk hieronder ook de gratis masterclasses over de vaak vergeten onderliggende problemen na een hersenschudding.

Verder heeft Arjan een aantal masterclasses gemaakt over de gevolgen van een hersenschudding. Deze gaan over een aantal onderwerpen waar vaak te weinig aandacht wordt geschonken, en die wel net het verschil uit kunnen maken in het verder herstellen na hoofdtrauma. Arjan legt niet alleen uit hoe de aanpak van aanhoudende klachten na een hersenschudding anders en completer aangepakt kan worden, hij geeft in de masterclasses ook tips waar je direct zelf mee aan de slag kunt.

De onderwerpen die Arjan behandeld:

 • hersen (neuro) inflammatie na een hersentrauma waar bijna nooit aandacht aan wordt besteed
 • onderliggende evenwicht problematiek die bepalend is voor verder herstel (ook al ervaar je geen duizeligheid)
 • De manier en intensiteit van fysieke training en hoe dit de hersenen beïnvloedt.

Een woord van waarschuwing: de video’s zij aan de lange kant en het is dan ook aan te raden om de inhoud in stukje s tot je te nemen. Daarnaast is het verstandig om pen en papier bij de hand te houden om aantekeningen te maken. Er komen voor de meesten veel nieuwe informatie en onderwerpen aan de orde waar je je voordeel mee kunt doen.

Hersenvragenlijst

In de laatste video verteld Arjan over een hersenvragenlijst die je in kunt vullen om een begin te maken met het identificeren waar de werkelijk onderliggende problemen vandaan komen (Deze kun je onder aan deze pagina downloaden)

Zie ook:  

Het behandelplan na hersenschudding

 

Gratis screening

Gratis screening om verdere mogelijkheden in kaart te brengen

Verder is het mogelijk om na het invullen van de Hersen en Neurotransmitter Vragenlijst een gratis en vrijblijvende screening in te plannen bij Arjan Kuipers waar hij bekijkt wat we in jou specifieke situatie nog meer voor je kunnen betekenen. Je kunt je hieronder door op de link screening plannen te klikken aanmelden of een email te sturen naar onze administratie: [email protected] of lees meer in de blog "Wat doe je als niets helpt na een hersenschudding"

Boek Gratis Screening

Lijst met aanbevelingen neuroinflammatie

In deze lijst staan een aantal van de aanbevolen voedingssupplementen wanneer je te maken hebt met hersen (neuro) inflammatie.

Download

Hersen- en Neurotransmitter Vragenlijst

U krijgt een gratis ZOOM-bespreking na het invullen van de Hersen en Neurotransmitter Vragenlijst. 

Invullen

Belemmeringsfactoren herstel

In deze video behandelt Arjan vijf redenen waarom je niet verder herstelt na je hersenschudding / hoofdtrauma

 

Herseninflammatie na letsel

In deze video behandelt Arjan een van de meest onderbelichte problemen na een hersenschudding of ander hersentrauma.

 

De sleutel tot verder herstel

In deze video laat Arjan Kuipers zien hoe centrale evenwichtsintegratie verstoord kan raken door een hersentrauma (zonder dat je duizeligheid hoeft te ervaren). Ook hoor je waarom deze onderliggende problematiek vaak de sleutel tot verder herstel is.

 

De manier waarop je traint heeft veel invloed op je hersenen

Dit is de introductievideo waarin Arjan vertelt over intensiteit en het soort training dat meer effect op verbetering van hersenfunctie en het verminderen van herseninflammatie heeft. 

 

Training

 

Voor wie dit is 

 

Arjan Kuipers - 30 jaar ervaring

Arjan heeft al meer dan 30 jaar ervaring op de volgende gebieden:

✔️ Functionele Neuro Orthopedische Training (FNOR)

✔️ Neurologische Houding Training (CPN en CPE)

✔️ Heeft sinds 1997 een Diplomate status bij de American Chiropractic Neurology Board (ACNB)

✔️ Volwaardig lid van de Internationale Associatie for Functional Neurology (IAFNR)

✔️ DC, BSc, DACNB, FACFN, spFEAC, CPN, CPE Gespecialiseerd Chiropractor

✔️ Consultant Applied Clinical Neuroscience.

Wetenschappelijke Referenties

Brain Rehab Protocol & Testprogramma
Referenties (Hersen) Neuro-Inflammatie