Medische Disclaimer


De informatie op deze website, en die verstrekt wordt in de Brain and Spine Rehab BV praktijk in Zutphen, waar wij gebruik maken van het Brain Rehab Protocol, bestaand uit onder andere Low Level Laser Therapy (lage intensiteit therapeutische laser), QEEG, proprio 5000) evenwicht en Interactieve metronoom testen, is niet bedoeld als vervanging voor diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. 

De informatie op deze website of die verstrekt wordt in het Brain Rehab Protocol/ Test programma kan dus niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.  


Bezoekers en patiënten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.  

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. 

Wanneer u train bij Brain and Spine Rehab BV, is dit niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en mag er niet op worden vertrouwd als gezondheids- of persoonlijk advies. Roep altijd de hulp in van uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker als u vragen heeft over uw gezondheid of een medische aandoening.