Wat gebeurt er tijdens hyperbare zuurstoftherapie of HBOT?

Oct 11, 2021
hyperbare zuurstoftherapie

Wat gebeurt er tijdens hyperbare zuurstoftherapie of HBOT?

Onder druk worden verhoogde hoeveelheden zuurstof overgebracht naar het plasma van je bloed, dat gewoonlijk ongeveer 3% zuurstof bevat.

Dit neemt toe tot ongeveer 97% zuurstof tijdens hyperbare therapie, waardoor zuurstof 400% dieper in weefsel kan verspreiden dan normaal gesproken. Hierdoor kan weefsel genezen dat normaal gesproken niet in staat zou zijn om deze niveaus van zuurstofconcentratie te bereiken... lees meer

 

Bekijk hier de wetenschappelijke referenties betreft dit onderwerp. 

Wetenschappelijke referenties

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.