Waarom zou je compenseren als je verder wilt herstellen?

nah niet aangeboren hersenletsel Nov 14, 2020

(wanneer je te maken hebt met niet aangeboren hersenletsel) 

Dat lijkt logisch maar toch is de meeste revalidatie op compensatie gefocust. 

Wij kiezen bewust voor een wetenschappelijk onder bouwde aanpak die je helpt met efficiëntere stimulatie en training van de zwakkere functie van je hersenen en in je lichaam, zodat je sterker wordt en minder hoeft te compenseren. 

Je lichaam is slim waar mogelijk compenseer je met de sterke gedeelten van je lichaam en hersenen voor de zwakke functie die ontstaan is door een hersenschudding, whiplash of herseninfarct/bloeding. Het is mooi en bijzonder knap dat wij zover geëvolueerd zijn dat dat mogelijk is.  

Maar het is slecht voor werkelijke verandering van onderliggende problemen. 

Daarom concentreren wij met ons herstelprogramma op de zwakke onderliggende functie zodat meer herstel wel mogelijk wordt. 

Onze cliënten herstellen gemiddeld sneller en meer*. Wij focussen op het versterken van zwakker functie, niet op compensatie. Dat is de reden waarom ons revalidatie training zo succesvol is! 

Team - Brain and Spine Rehab - 

Bekijk hier de wetenschappelijke referenties betreft dit onderwerp. 

Wetenschappelijke referenties

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.