Hermientje Margriet (Miep) Kuipers (1943-2016)

inspiratie personal story Jan 25, 2021

Hermientje Margriet (Miep) Kuipers (1943-2016)

 

De grote drijfveer en inspiratie voor het werk dat Arjan doet. Miep Kuipers maakte op jonge en middelbare leeftijd een aantal forse hersentrauma’s mee. Dit had grote gevolgen voor haar functioneren, met name wanneer hersenstam migraines (soms een aantal keren per week) de kop op staken, en ze daardoor alleen nog met heel veel moeite kon praten, lopen en lag te schudden op de grond of de bank. Toen Arjan de keuze had om of medicijnen of chiropractie te gaan studeren in Engeland, koos hij voor het laatste, omdat de enige persoon die zijn moeder uit deze situaties kon helpen een chiropractor (Roland Blaauw) met een neurologie specialisatie was. Hij wilde haar kunnen helpen.

Omdat chiropractie (1992) niet de juiste basis gaf om te begrijpen wat er met zijn moeder aan de hand was, is Arjan vanaf 1994 toegepaste neurowetenschappen en functionele neurologie gaan studeren. Ondanks een aantal omwegen, functioneel neurologisch consultant in Noorwegen en een grote focus op ontwikkelingsproblematiek bij kinderen, is Arjan’s grootste interesse altijd het vinden van de beste oplossingen na hersentrauma gebleven.

Na het overlijden van Miep Kuipers in 2016, besloot Arjan alleen nog te focussen op het vinden en ontwikkelen van beter oplossingen voor mensen met hersentrauma. In 2017 leerde Arjan, Linda Radestad, die te maken had met de gevolgen van een ernstig herseninfarct kennen. Zij had een soortgelijke ervaring met het gebrek aan kennis in de reguliere zorg en moest zelf haar oplossingen voor verdere verbetering na haar herseninfarct zoeken.

Al snel werd het idee geboren om een bedrijf op te richten dat op een vernieuwende manier wetenschappelijke kennis gebruikt om beter oplossingen voor de gevolgen van hersen trauma te vinden. Hieruit is Brain and Spine Rehab B.V. in 2019 opgericht. Je kunt stellen dat het verhaal van Miep Kuipers met het DNA van Brain and Spine rehab verweven is en ze nog dagelijks de mede inspiratie vormt voor wat we hier doen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 

Bekijk hier de wetenschappelijke referenties betreft dit onderwerp. 

Wetenschappelijke referenties

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.