Laser behandeling bij artrose en rheumatoide artritis

Maak een afspraak
 

Waarom therapeutische laser effectief is bij artrose 

Hoe licht therapie pijn, deformatie en functionaliteit kan verbeteren

“Oh kun je ook nog even mijn handen behandelen met het apparaat dat je de vorige keer hebt gebruikt, dat voelde heel goed” Een veelgehoorde vraag die dagelijks in de praktijk te horen is. Omdat het gebruik van lasertherapie zoveel voordelen biedt bij mensen die te maken hebben met artrose en/of reumatische aandoeningen beschrijf ik in dit artikel kort waarom lichttherapie in de vorm van rode en infrarode lage intensiteit laser zo effectief is.

Hoewel het besef dat bepaalde vormen van lichttherapie een heel gunstige korte en lange termijn invloed hebben op ziekte processen als hand, knie, heup, nek en lage rug artrose slechts langzaam bij het grote publiek doordringt wordt er al vele decennia gebruik gemaakt van deze vorm van lichttherapie.

We hebben het dan over het gebruik van rode en infrarode laser therapie met zogenaamde lage intensiteit (klasse III en IV) lasers. We hebben het dan niet over medische of industriële lasers die zeer gevaarlijk kunnen zijn en in een andere klasse thuis horen. Laser therapie is overigens niet nieuw, het bestaat dus al meer dan 50 jaar en werd destijds geïntroduceerd door de Hongaar Mesner (die eigenlijk bij toeval zag hoe rood licht een positief therapeutisch effect had) en is bijvoorbeeld uitgebreid bestudeerd en toegepast door NASA om wondheling en lichaamsherstel in de ruimte te bespoedigen.

Een van de meest opvallende positieve effecten van lage intensiteit laser therapie (ook wel PBMT, photobiomodulatie therapie genoemd) is dat het op celniveau ontstekingen afremt en daarnaast functionaliteit van bijvoorbeeld gewrichten en spieren verbeterd. Dit zien we niet alleen in de dagelijkse praktijk maar er is heel veel bewijs in de wetenschappelijke literatuur die dat ondersteund. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de intensiteit, duur en het vermogen van het apparaat dat wordt gebruikt heel bepalend is voor de uitkomst.

Hieronder een aantal processen die in gang worden gezet wanneer je PBMT toepast:

- Ontstekingsprocessen worden op celniveau afgeremd. Ontstekingsfactoren (zoals reactieve zuurstof radicalen ROS, NFkappaB, diverse Interleukinen etc.) worden gunstig beïnvloed, is er teveel van bepaalde ontstekingsfactoren dan verminderd PBMT deze.

- Genetische expressie en stamcel vorming worden op verschillende manieren gunstig beïnvloed. Rode laser kan bijvoorbeeld de celkern aanzetten om meer weefsel herstel mogelijk te maken. We weten bijvoorbeeld dat PBMT behandeling bij handartrose de typische vorming van knobbels (zogenaamde Heberdens nodules) kan verminderen naast het verminderen van pijn kan bewerkstelligen.

- Energiehuishouding, en daardoor uithoudingsvermogen en weerstand van weefsel wordt direct gunstig beïnvloed, omdat de energie transport keten in de energiefabriekjes op celniveau direct op de golflengte van rood licht reageren.

- Lymfe afvoer wordt gestimuleerd.

- Vorming van nieuwe haarvaten wordt gunstig beïnvloed.

- Je immuunsysteem wordt bij geregeld om ontstekingsprocessen gunstig te beïnvloeden, zowel door de afbraak van verkeerde cellen als het verbeteren van herstellend vermogen.

Hoewel dit slechts een greep is uit het verbazingwekkende arsenaal van lichaamsprocessen die gunstig worden beïnvloed, is het goed om te weten dat hoewel eigenlijk alle studies laten zien dat het gebruik van lage intensiteit laser therapie volstrekt veilig is en eigenlijk geen bijwerkingen kent (anders dan wat tijdelijke lokale huidirritatie, lichte zwelling of jeuk die bij sommigen op kan treden) dit wel afhankelijk is van de duur waarmee de PBMT wordt toegepast. Er is bij het gebruik van PBMT een sterke omgekeerde dosis effect. Dat wil zeggen dat wanneer er te lang wordt gelaserd er een omgekeerd (meer negatief) effect optreedt. Dit gebeurt gelukkig in de dagelijkse praktijk eigenlijk

bijna nooit omdat we vrij precies weten hoeveel behandeltijd nodig is om een optimaal effect te sorteren, en er een vrij grote marge is tussen de werkelijk toegepaste tijd van PBMT en de tijd die overschreden zou worden om een omgekeerd effect te sorteren.

Van de volgende PBMT toepassingsgebieden bij artrose is ruimschoots klinisch en wetenschappelijk bewezen dat het gebruik van PBMT een positieve bijdrage levert op pijnvermindering en functieverbetering:

- Reumatoïde artrose

- Handen

- Schouders

- Knieën

- Heupen

- Nek artrose

- Lage rug artrose

- Spieren, banden, kapsels, zenuwen en pezen die pijnlijk, ontstoken, gezwollen, vermoeid zijn als direct gevolg van artrose of reumatoïde artritis.

Conclusie is dat de opmars van PBMT bij vermindering van artrose klachten niet verwonderlijk is gezien de vele (wetenschappelijk bewezen en onderbouwde) voordelen die behandeling met therapeutische laser biedt. Omdat behandeling met PBMT niet veel tijd in beslag neemt, en in de praktijk bijna altijd als plezierig wordt ervaren omdat je er weinig tot niets op het moment van behandeling van voelt, staat er dan ook niet veel in de weg om PBMT steeds vaker toe te passen bij gewrichtsproblemen.

Zorg bij het uitkiezen van een behandelaar wel dat je iemand kiest die en de medische achtergrond heeft en de kennis over de diverse toepassingen, waaronder duur en intensiteit, om ook daadwerkelijk dezelfde positieve resultaten te bewerkstelligen zoals deze hierboven staan beschreven. In volgende artikelen zal ik verder ingaan op andere toepassingsgebieden van de lasertherapie, daarbij komen onder andere het gebruik van laser bij long COVID, herseninfarcten, hersentrauma zoals hersenschudding, herstel bij fysieke inspanning aan de orde.

Arjan Kuipers

Laser therapie folder

 

Download

Referenties:

 1. Hamblin MR. History of Low-Level Laser (Light) Therapy. In: Hamblin MR, de Sousa MVP, Agrawal T, editors. Handbook of Low-Level Laser Therapy. Singapore: Pan Stanford Publishing; 2017. [Google Scholar]
 2. Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR. Low-level light/laser therapy versus photobiomodulation therapy. Photomed Laser Surg. 2015;33:183–184. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 3. Hamblin MR, de Sousa MVP, Agrawal T. Handbook of Low-Level Laser Therapy. Singapore: Pan Stanford Publishing; 2017. [Google Scholar]
 4. de Freitas LF, Hamblin MR. Proposed mechanisms of photobiomodulation or low-level light therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22:348–364. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 5. Yamaura M, Yao M, Yaroslavsky I, et al. Low level light effects on inflammatory cytokine production by rheumatoid arthritis synoviocytes. Lasers Surg Med. 2009;41:282–290. [PubMed] [Google Scholar]
 6. Hwang MH, Shin JH, Kim KS, et al. Low level light therapy modulates inflammatory mediators secreted by human annulus fibrosus cells during intervertebral disc degeneration in vitro. Photochem Photobiol. 2015;91:403–410. [PubMed] [Google Scholar]
 7. Imaoka A, Zhang L, Kuboyama N, et al. Reduction of IL-20 expression in rheumatoid arthritis by linear polarized infrared light irradiation. Laser Ther. 2014;23:109–114. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 8. Lim W, Choi H, Kim J, et al. Anti-inflammatory effect of 635 nm irradiations on in vitro direct/indirect irradiation model. J Oral Pathol Med. 2015;44:94–102. [PubMed] [Google Scholar]
 9. Choi H, Lim W, Kim I, et al. Inflammatory cytokines are suppressed by light-emitting diode irradiation of P. gingivalis LPS-treated human gingival fibroblasts: inflammatory cytokine changes by LED irradiation. Lasers Med Sci. 2012;27:459–467. [PubMed] [Google Scholar]
 10. Sakurai Y, Yamaguchi M, Abiko Y. Inhibitory effect of low-level laser irradiation on LPS-stimulated prostaglandin E2 production and cyclooxygenase-2 in human gingival fibroblasts. Eur J Oral Sci. 2000;108:29–34. [PubMed] [Google Scholar]
 11. Nomura K, Yamaguchi M, Abiko Y. Inhibition of interleukin-1beta production and gene expression in human gingival fibroblasts by low-energy laser irradiation. Lasers Med Sci. 2001;16:218–223. [PubMed] [Google Scholar]
 12. Briken V, Mosser DM. Editorial: switching on arginase in M2 macrophages. J Leukoc Biol. 2011;90:839–841. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 13. Whyte CS, Bishop ET, Ruckerl D, et al. Suppressor of cytokine signaling (SOCS)1 is a key determinant of differential macrophage activation and function. J Leukoc Biol. 2011;90:845–854. [PubMed] [Google Scholar]
 14. Xu H, Wang Z, Li J, et al. The polarization states of microglia in TBI: A new paradigm for pharmacological intervention. Neural Plast. 2017;2017:5405104. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 15. Lu J, Xie L, Liu C, et al. PTEN/I3k/AKT regulates macrophage polarization in emphysematous mice. Scand J Immunol 2017 [PubMed] [Google Scholar]
 16. Saha B, Kodys K, Szabo G. Hepatitis C virus-induced monocyte differentiation into polarized M2 macrophages promotes stellate cell activation via TGF-beta. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2016;2:302–316. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 17. Fernandes KP, Souza NH, Mesquita-Ferrari RA, et al. Photobiomodulation with 660-nm and 780-nm laser on activated J774 macrophage-like cells: Effect on M1 inflammatory markers. J Photochem Photobiol B. 2015;153:344–351. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 18. Silva IH, de Andrade SC, de Faria AB, et al. Increase in the nitric oxide release without changes in cell viability of macrophages after laser therapy with 660 and 808 nm lasers. Lasers Med Sci. 2016;31:1855–1862. [PubMed] [Google Scholar]
 19. von Leden RE, Cooney SJ, Ferrara TM, et al. 808 nm wavelength light induces a dose-dependent alteration in microglial polarization and resultant microglial induced neurite growth. Lasers Surg Med.
 20. Castano AP, Dai T, Yaroslavsky I, et al. Low-level laser therapy for zymosan-induced arthritis in rats: Importance of illumination time. Lasers Surg Med. 2007;39:543–550. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 21. Moriyama Y, Moriyama EH, Blackmore K, et al. In vivo study of the inflammatory modulating effects of low-level laser therapy on iNOS expression using bioluminescence imaging. Photochem Photobiol. 2005;81:1351–1355. [PubMed] [Google Scholar]
 22. Pallotta RC, Bjordal JM, Frigo L, et al. Infrared (810-nm) low-level laser therapy on rat experimental knee inflammation. Lasers Med Sci. 2012;27:71–78. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 23. Ferraresi C, Hamblin MR, Parizotto NA. Low-level laser (light) therapy (LLLT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light. Photonics Lasers Med. 2012;1:267–286. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 24. Ferraresi C, Huang YY, Hamblin MR. Photobiomodulation in human muscle tissue: an advantage in sports performance? J Biophotonics 2016 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 25. Ferraresi C, de Sousa MV, Huang YY, et al. Time response of increases in ATP and muscle resistance to fatigue after low-level laser (light) therapy (LLLT) in mice. Lasers Med Sci. 2015;30:1259–1267. [PubMed] [Google Scholar]
 26. Silveira PC, Scheffer Dda L, Glaser V, et al. Low-level laser therapy attenuates the acute inflammatory response induced by muscle traumatic injury. Free Radic Res. 2016;50:503–513. [PubMed] [Google Scholar]
 27. Pires de Sousa MV, Ferraresi C, Kawakubo M, et al. Transcranial low-level laser therapy (810 nm) temporarily inhibits peripheral nociception: photoneuromodulation of glutamate receptors, prostatic acid phophatase, and adenosine triphosphate. Neurophotonics. 2016;3:015003. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar
 28. de Sousa MV, Ferraresi C, de Magalhaes AC, et al. Building, testing and validating a set of home-made von Frey filaments: A precise, accurate and cost effective alternative for nociception assessment. J Neurosci Methods. 2014;232:1–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 29. Kobiela Ketz A, Byrnes KR, Grunberg NE, et al. Characterization of Macrophage/Microglial activation and effect of photobiomodulation in the spared nerve injury model of neuropathic pain. Pain Med. 2016:pnw144. [PubMed] [Google Scholar]
 30. Decosterd I, Woolf CJ. Spared nerve injury: an animal model of persistent peripheral neuropathic pain. Pain. 2000;87:149–158. [PubMed] [Google Scholar]